Cele Ajurwerdy

Strategie postępowania leczniczego (Czikitsa)

Leczenie jest praktycznym zastosowaniem środków medycznych lub metod terapeutycznych, które mają zwalczyć chorobę. Jego celem jest korygowanie odchyleń od normy a także utrzymanie równowagi trzech bioenergii trzydosz waty, pitty i kaphy (dokładniej o trzydoszach będziemy mówić w następnym artykule)

Leczenie ajurwedyczne ma cel zarówno profilaktyczny jak i terapeutyczny, gdyż Ajurweda jest przede wszystkim wiedzą o zdrowiu, a dopiero na drugim miejscu sztuką leczenia. Wszystko co w jakikolwiek sposób wpływa na bioenergie, czy to natury fizycznej, emocjonalnej czy psychologicznej, można uznać za koncepcję terapeutyczną. Ba, można nawet twierdzić, że w całym Kosmosie nie istnieje nic takiego, co w jakiś sposób nie mogłoby być wykorzystane w celach terapeutycznych. Znany mistrz starożytności Atreja posłał podobno pewnego dnia swoich uczniów do lasu z zadaniem znalezienia jakiejś rośliny bez mocy uzdrawiających. Pod wieczór wszyscy studenci oprócz Agniweśy powrócili z ziołami. Na pytanie nauczyciela, dla czego on wrócił z pustymi rękami, Agniweśa odparł, iż niemożliwe jest znalezienia czegokolwiek, co nie dałoby się zastosować jako substancja lecznicza. Mistrz promieniał szczęściem, słysząc tę trafną odpowiedź i pochwalił swojego podopiecznego.

Zasady i cele ajurwedycznego postępowania leczniczego można zebrać w dwie grupy:

1. Ogólne metody leczenia

Mają tak szybko jak to tylko możliwe, wykluczyć czynniki wywołujące chorobę. Na przykład przy cięzkich schorzeniach reumatycznych lub dnie moczanowej należy drastycznie ograniczyć konsumpcję mięsa. Moze się zdarzyć, że objawy znacznie bardziej zagrażają choremu niż pierwotne przyczyny schorzenia. W takich razach należy najpierw pokonać objawy. W oby przypadkach kuracja oczyszczająca służy wyeliminowaniu substancji toksycznych i przywróceniu pierwotnej równowagi bioenergii.

2. Specificzne zasady i cele leczenia

Wprowadzane są one odpowiednio do sytuacji, to znaczy wybrana zostaje taka metoda, która w danych warunkach obiecuje najrychlejszy sukces. Rozróżnia się metody leczenia przeciwstawne do pzyczyn chorób, do choroby albo do jednego i drugiego oraz metody takie, które podobne są do przyczyn choroby, do samej choroby albo do obu jednocześnie. Ten rodzaj postepowania obejmuje zatem zasady alopatii, homeopatii i wszelkich znanych metod leczenia.                             

Dowodzi to jeszcze raz, że Ajurwerda stanowi całościowy system medyczny, który nie stoi z boku znanych nauk medycznych, lecz jednoczy je w sobie.

Ajurweda rozróżnia irracjonalną (nie rozumową), racjonalną i subtelną sztukę leczenia, z czego racjonalna podzielona jest na: środki dietetyczne, medyczne i operające się na wiedzy o życiu. Z kolei metody medyczne podzielono na medycynę lekową, narzędziową oraz noelekową. Formami leczenia nielekowego są fizykoterapia i pshychologia. Medycyna lekowa i narzędziowa składa się ze środków leczniczych do stosowania węwnętrznego, zewnętrznego i z chirurgii.

Nauczanie Ajurwedy we współczesnych uczelniach medycznych ogranicza się do części racjonalnej, przyrodniczej, to znaczy uwzględnia dietetykę, medycynę i wiedzę o życiu. Dwa pozostałe aspekty prowadzą raczej w kierunku filozofii i teologii. Niestety w ich potężnej szarej strefie zawsze działali i działają rozmaici szarlatani i dyletanci. Ich działalność szkodzi szerszej akceptacji Ajurwedy na Zachodzie i traktowania jej jako alternatywy medycznej.

Joga i Ajurweda to siostrzane nauki, które rozwijały sie razem i w toku historii nieustannie na siebie oddziaływały. Są integralną częścią większego systemu wiedzy wedyjskiej, zgodnie z którą cały wszechświat jest Jedną Jaźnią, a klucz do kosmicznej wiedzy spoczywa w naszych umysłach i sercach. Jako dyscypliny wedyjskie Joga i Ajurweda współdziałają w celu spotęgowania ogromnych korzyści, jakie przynoszą na wszystkich poziomach.

Główne cele Ajurwedy to:

– profilaktyka – jak najdłużej utrzymać organizm w zdrowiu

– diagnoza i wyleczenie organizmu już chorego

– podstawowa zasada Ajurwedy jest związek umysłu i ciała – to umysł wywiera najgłębszy wpływ na ciało, a a uwolnienie się od choroby i problemów zależy od zmiany świadomości

– osiągnięcie stanu równowagi i harmonii – homeostazy, gwarantuje zdrowie

Główne metody działania w Ajurwedzie:

– konsultacje

– dieta

– zioła i minerały

– techniki oczyszczające

– masaże ajurwedyjskie

– asany, pranajamy, medytacja

Czytaj artykuł o doszach. Sprawdż swoją doszę (konstytucję)

Typy konstytucji według Ajurwedy / trzy-dosze