Yogoterapia

Obecnie w konwencjonalnej terapii obserwujemy nakierowanie na leczenie choroby. Pierwszym aspektem który wyróżnia jogę, jest to, że nie jest ona leczeniem choroby. Jest ona zorientowana na osobę. W czasie praktyki jogi interesuje nas osoba, a nie choroba lub jakiś problem tej osoby. Tą bardzo starożytną sztukę nazywa się jogacikitsa, co tłumaczy się po prostu jako terapia jogą. Jest to sztuka sięgnięcia do źródeł głęboko w nas, abyśmy leczyli się sami. Ten system terapii opiera się na starożytnej tradycji, której źródeł należy szukać około 5 tysięcy lat temu u Patandżalego, którego uważa się za ojca jogi, oraz w tak samo jak joga starej ajurwedzie. Terapia jogą jest tradycją leczniczą która opiera się na świadomości, że nasze warunki fizyczne, stan emocjonalny, postawy, wzory dietetyczne, zachowania, styl życia, wzorce osobowości, środowisko w którym żyjemy i pracujemy łączą się ze sobą i ze stanem naszego zdrowia. Spójrzcie ile elementów wpływa na nasze zdrowie, i co ciekawe, my o tym wiemy. Wiedząc o tym coś z tym możemy zrobić.

Stosownie do tradycji jogi jesteśmy pewną konstrukcją, która ulega nieustannymzmianom. Wewnątrz tej konstrukcji rozwinęliśmy pewne utrwalone wzorce nazywane samskarami lub korzeniami karmicznymi. Są one obecne w każdym wymiarze naszego życia i wpływają na naszą percepcję, myśli, postawy, zachowania. Są ważnym czynnikiem powodującym powstawanie dysfunkcji i chorób. Mamy więc nieustannie zmieniającą się osobę oraz utrwalone wzorce, według których postępujemy. Ponieważ nic nie jest stałe nasz stan również się zmienia – powstaje jedynie pytanie, czy zmieni się na gorsze, czy na lepsze? To w dużym stopniu jest w naszych rękach. Wyzwaniem dla nas jest, aby zmienił się na lepsze. Przeszkodą są owe wzorce, które wpływają na każde nasze działanie. W terapii jogą musimy najpierw szukać możliwości zmiany działań, które powstrzymują proces leczenia. Leczenie samo by się odbyło, gdyby nie procesy wstrzymujące je. Według starożytnego nauczania, głównym celem jogi jest wpływanie na stan umysłu. Idealnie więc byłoby rozwijać umysł tak, aby prowadził nas na drogę rozwoju jakości życia.

Serdecznie zapraszamy do nas na zajęcia z jogiJoga jest fundamentem waszego zdrowia, urody, młodości i dobrego samopoczucia!!!

Rozkład zajęć oraz telefon kontaktowy można zobaczyć u nas na stronie w punkcie menu Rozkład zajęć

CZYTAĆ JESZCZE Główne pozycje w Jodze (asany jogi)